Kartasta sinulla on mahdollisuus nähdä lentoreittejä, lentokoneiden korkeuksia, nopeuksia, kuvia ja paljon muuta.

Lentotutka muutti nykyaikaisen lentoliikenteen.

Kun ajatellaan, miten lentoliikenne on koordinoitu, ollaan jatkuvasti yllättyneitä siitä, ettei onnettomuuksia tapahdu nykyistä enemmän, sillä koneita on suuri määrä, ja ne lentävät ja laskeutuvat samoihin paikkoihin. Kaikki on mahdollistettu tutkan avulla, jolla on erittäin tärkeä rooli lentoliikenteen koordinoinnissa. Tutka antaa mahdollisuuden hallintalaitteille ja koneille nähdä, mitä muuta ilmatilassa on, ja siten välttää törmäysvaurioita.

Sota kehitti ilmatutkan

Monet suurimmista teknologisista edistysaskeleista tehdään sotilaallisena yhteistyönä erityisesti sotien aikana. Toinen maailmansota on hyvä esimerkki tutkan tärkeästä roolista liittolaisten lopullisessa voitossa. Se, että sitä on myöhemmin pystytty käyttämään enemmän siviilikäytössä, on katsottu olevan täydellinen lopputulos kaikille osapuolille.
Tästä ensimmäisestä tutka-mallista on nyt suunniteltu versio ilma-aluksille. Näin tutkasta voidaan hyötyä myös rauhan aikana, ja siten parantaa lentoliikennettä paremmaksi kuin se on koskaan aikaisemmin ollut. Sota on yleisesti kauheaa aikaa. Teknologia-alalla se kuitenkin panostaa osallistujia keksimään ideoita, joiden pohjalta voidaan kehitellä erityisesti lentomatkustusta hyödyttäviä keksintöjä.

Lentotutkat radioiden tilalle

Aikaisemmin ohjauspylväistö oli radioyhteys, lyhyt ja ihmiskoordinoitu, joka varmisti, että lentoliikenne toimi kuten piti. Tutka on muuttanut tätä toimintamallia vallankumouksellisesti ja varmistanut, että inhimmilliset virheet eivät ole niin suuressa roolissa kuin ennen lentomatkailun kehittymistä.
Nykyaikaisessa maailmassa lentotutka on erittäin tärkeä osa ilma-alusta, mutta onnettomuuksi voi silti tapahtua, kuten nähtiin Malesialaisen lentokoneen tapauksessa. Kyseisessä tapauksessa tutka kytkettiin pois päältä selittämättömistä syistä, eikä lennon kulkua pystytty enää seuraamaan ohjauspylväistä käsin. Tämä tarkoitti sitä, että onnettomuuden kulkua ja syitä ei tiedetä. Lentotutkan voidaan sanoa olevan yksi lentoliikenteen tärkeimmistä elementeistä, kuten tiedämme, sillä siitä on paljon erilaisia hyötyjä. Mitä edistyksellisempää tutkateknologiasta tulee, sitä helpompaa on seurata koko maailman lentoliikennettä, ja siten varmistaa, että se koordinoidaan täydellisesti. Tutka on varmasti tehnyt lentämisestä paljon turvallisempaa kuin ennen.